Aktueltarkiv

Igansetting

Prosjektet har fått igangsettingstillatelse fra Bærum Kommune, og Backe Stor-Oslo har videre mottatt bestilling på arbeidene. Forberedende arbeid er allerede godt i gang, og vi i Backe Stor-Oslo er stolte av å få mulighet til å lede utbyggingen som totalentreprenør.

Vi vil holde til i Professor Kohts vei 77-87 de neste 2,5 årene og ser frem til å bidra til utvikling av området. Vi er klar over at byggearbeidene vil kunne påvirke naboer og nærområdet, men vil gjøre vårt beste for å minimere eventuelle ulemper. Vi håper derfor at alle som har innspill, kommentarer og spørsmål til prosjektet tar kontakt med oss, enten på e-post eller fysisk på brakkeriggen. Brakkeriggen er lokalisert ved siden av Lilleholtet, og anleggskontoret vil være i plan 2. Det vil være representanter fra Backe Stor-Oslo tilgjengelig innenfor normal arbeidstid, og skulle det være ønskelig med et møte kan dette avtales via:

pkv@backe.no

De neste månedene vil det pågå grunnarbeid på tomten. Det innebærer at det vil kunne pågå støyende aktivitet på byggeplassen. I denne perioden vil det foregå graving, pigging, transport, samt sprengning under kontrollerte omstendigheter. Vi vil tilstrebe å minimere ulempene dette kan medføre, og løpende ha dialog med nærmeste naboer.

For videre fremdrift på byggeplassen kan en følge dette via fanen «fremdrift»

Vi vil også informere om at vi benytter Byggekamera for å dokumentere byggeprosessen. Kameraet er montert på brakkeriggen og rettet mot byggeplassen. Naboeiendommer sladdes dersom dette er nødvendig av personvernhensyn. Lenke til Byggekamera finnes her:

https://kunde.byggekamera.no/?p=670&c=833&width=fullsize 

Med vennlig hilsen

Byggeplassledelsen, Backe Stor-Oslo