Aktueltarkiv

Sommeren 2024

Byggeplassen vil ha drift gjennom hele fellesferien, men med noe mindre aktivitet enn ellers. Det er ikke planlagt noe støyende arbeider i perioden. 

 

Vi på prosjektet ønsker dere alle en fin sommer!

Status fremdrift

Råbygg:
Montasje av råbygg er fullført på alle ni bygg.

Fasader:
Teglfasaden på bygg F, G, E og I er synlig da stillaset og duken er fjernet på disse byggene. Fasaden er murt i tegl, med en relieff og mønstermurverk som skaper et fint mønster på fasaden. Muringen av tegl er også i gang på bygg D og starter på bygg C etter sommeren. På bygg A og B pågår ytterveggsmontasje.

Stillas:
Stillas er fjernet på bygg F, G E og I og det er fullt stillas på bygg D, C, B og A. 

Innvendige arbeider:

Innvendige arbeider som tømmer, ventilasjon, rørlegger og elektro pågår i flere av byggene. Maleren er ferdig i bygg F, G, E og D og maler per dags dato i bygg I. Flislegging av fellesarealer er ferdig i F og G og er påbegynt i bygg E. I bygg F og G har også parkettlegger og kjøkkenmontasje begynt og leilighetene begynner å se klare og flotte ut.