Byggekamera

Byggekamera

På brakkeriggen er det påmontert et byggekamera. Kameraet er montert for å vise prosjektets fremdrift i bilder. Det tar KUN bilder hvert 10. minutt og blir brukt for å se status på byggeplassen, samt for å lage såkalte "time-lapse" video ved ferdigstillelse. Det vil på senere tidspunkt bli montert ytterligere ett kamera.