Overordnet status

Det er stor aktivitet på byggeplassen, og det er aktivitet i større eller mindre grad på alle byggene. Nå er alle ni bygg reist og deretter følger fasadearbeid og innvendig arbeid på samtlige bygg. Rekkefølgen på ferdigstillelse av byggene vises på illustrasjonen til høyre. For flere detaljer om statusen gå til Aktuelt. 

 

 

Byggekamera 1

Byggekamera 1 er montert på brakkeriggen og peker vestover. Det er bygg H til venstre, bygg I bak brakkeriggen og Lilleholtet foran brakkeriggen, som er synlige bygg fra denne vinkelen.

Kameraet er montert for å vise prosjektets fremdrift i bilder. Det tar KUN bilder hvert 10. minutt og blir brukt for å se status på byggeplassen, samt for å lage såkalte "time-lapse" video ved ferdigstillelse. 

 
Byggekamera
Byggekamera

Byggekamera 2

Byggekamera 2 er montert på vest-siden av byggeplassen. Det er Bygg A i front, og bygg C til venstre som er synlige bygg fra denne vinkelen.

Kameraet er montert for å vise prosjektets fremdrift i bilder. Det tar KUN bilder hvert 10. minutt og blir brukt for å se status på byggeplassen, samt for å lage såkalte "time-lapse" video ved ferdigstillelse.