Bilder fra juni 2024:

 
 
 
 

Bilder fra februar 2024:

 
 
 

Bilder fra før riving og byggestart:

 
 
 

Live byggeplasskamera som viser bygg H til venstre i bildet og bygg I bak brakkeriggen. I front ser vi Lilleholtet, som etter rehabilitering blir det fremtidige samlingsstedet for nye beboere.